Reportáže

Festival řemesel a Jablečné slavnosti 2012

Festival řemesel a Jablečné slavnosti 2012

Festival řemesel ve Strančicích zaplavili draci a jablka

Na Strančickém minigolfovém areálu si v sobotu 6. října 2012 dalo dostaveníčko přes tisícovku návštěvníků. Pořádal se tu totiž Festival řemesel, jablečné slavnosti a drakiáda, pod záštitou MAS Říčansko o.p.s., mateřského centra Lodička a sdružení Volba pro Všestary.
Slunečný den začal hned ráno přehlídkou pestrobarevných dráčků a draků všech velikostí a tvarů. Nebe nad Strančicemi jimi bylo doslova poseto. Soutěžilo se v dračím trojboji – malování, hod do dračí tlamy, dračí stezka. Hodnocené zvlášť byli draci za domácí výrobu, o nejhezčího draka a nejvýše letícího dráčka. Děti za odměnu dostali balonek s Heliem a odměny od hračkářství Bambule.

Hodinu před polednem ožil areál minigolfu. Na festival řemesel se sjely desítky řemeslníků z okolí i delegace z Finska a Litvy. Děti i dospělí obdivovali umění kováře, košíkáře, hrnčířů, perníkářky, šperkařů, jircháře, pekařek a svíčkařek, řezbáře, přadleny, oděvních umělců i šikovnosti výrobce hraček ze šišek a dřeva, ozdob z jablečných křížal a látkových panenek s bylinkami. Návštěvníci se také seznámit s certifikovanými výrobky značky „Zápraží - originální produkt“, která nově vznikla na území říčanska. Zároveň se na festivalu prezentovala sousední značka „Polabí regionální produkt“ a prezentovala se i pestrá škála místních i přespolních kvalitních výrobků.
Díky mezinárodnímu projektu „Za poklady venkova“ podpořenému z Programu rozvoje venkova, celá akce získala nový, u nás zatím netradiční, rozměr. V tvůrčích dílnách a workshopech si mohly děti i dospělí také spoustu řemesel sami vyzkoušet. Nejzajímavější byla finská dílna - vypichování koníků v koulích z koňských žíní. V nabídce bylo ale také malování na dřevo, výroba košíků, zdobení perníčků, práce s keramickou hlínou i točení na kruhu, pečení tradičního finského chleba a karelianských slaných koláčů, výroba malých dráčků z Fima a mnoho dalších disciplín. Kdo chtěl, mohl si vyrobit hezký dárek ve speciální jablečné kreativní dílničce MC Lodička. Největší úspěch měla kovářská dílna pana Kotrče, kde si mladí učedníci mohli vlastnoručně vykovat suvenýr!

Vše doprovázel bohatý kulturní program, v němž tradičními českými písněmi dominoval folklórní soubor Mikeš a ženský sbor „Sirény“. Nejmenší návštěvníci nejvíce ocenili loutkové pohádky od divadélka „Mandarinky“. Samy děti vystupovaly hned několikrát, vystoupení 2. třídy ZŠ Strančice bylo na jedničku a velký obdiv patří členům Parkouru od paní Ivy Mračkové. Chlapecká skupina předvedla fantastickou gymnastickou akrobacii a sklidila zasloužený aplaus.

Správnou podzimní pouťovou atmosféru vytvořil také historický kolotoč a umocnilo taneční vystoupení skupiny Salomé v dobových kostýmech. Na závěr všechny roztančila Musica Rustica.

A co by byl podzim bez nádherných sladkých jablek? Během celého odpoledne bylo možno ochutnat dvacet druhů jablíček. Paralelně s ochutnávkou jablek probíhala soutěž o nejlepší jablečný moučník. Návštěvníci pilně ochutnávali odrůd jablek vypěstovaných místními sadaři – v sadech Ing. Jana Janovského z Otic, Ovocnářského centra Nedbal ve Všechromech a Ovocnářského družstva Otice. Během akce se rozkrájel a snědl necelý metrák jablek, nejvíce chutnala odrůda Gala ze sadů Ing. Jana Janovského. Také tři desítky přinesených jablečných domácích moučníků měly velký úspěch a byly snědeny do 90 minut od zahájení ochutnávky. První místo vyhrál moučník č. 14, Mrkvový závin s jablky od paní Boženy Matulové.

Rádi bychom tímto poděkovali za sponzorství a spoluorganizaci paní Haně Jarošové, autorce myšlenky pořádání jablečných slavností. Za organizaci děkujeme Petře Přílučíkové a Andree Kolovratníkové z MAS Říčansko a Michaele Hupcejové z MC Lodička. Poděkování patří rovněž panu Martinovi Pelákovi za umožnění realizovat akci v jeho sportovně-relaxačním areálu minigolfu. Dále pak firmě All Toys, perníkářce paní Bělinové a MC Lodička za krásné ceny do soutěží. Děkujeme také Ovocnářskému družstvu Otice a sadařským rodinám Nedbalových a Janovských za poskytnutí jablek na ochutnávky. Za propagaci patří dík městu Říčany a měsíčníku Zápraží.
Dík patří rovněž paní Janě Tywoniakové, která se zhostila role moderátorky festivalu, panu Miroslavu Dlouhému za ozvučení akce a pánům Adamovi Tywoniakovi a Michalovi Stračovskému za tlumočení návštěvníkům pro finské a litevské výrobce.

V neposlední řadě bychom chtěli velice poděkovat všem dobrovolníkům, kteří ochotně pomohli nejen s montáží, demontáží a přepravou mobiliáře a technického zázemí - Janu Trojanovi s rodinou, Romanovi Filkovi, Martinovi Přílučíkovi, Olze Soukupové, Alexandru Hupcejovi, Janě Široké, Michalovi Kulíčkovi, Oldřichovi Kolovratníkovi, Janě Dočkalové, Hance Jedličkové, Martině Trdlové, Pavlovi Jarošovi, Markovi Jarošovi, Jiřímu Jančíkovi, Iloně Hladíkové, Ivě Šrámkové, Michaele Kačerové, Martině Trdlové, Lucii Sládečkové, Ondřeji a Karolíně Kouckým, Tomáši Primasovi, Michaele a Tomáši Žabkovým a Ivetě Minaříkové a Renatě Slámové z MAS Podlipansko. A velký dík patří i rodinám organizátorů za podporu!
Těšíme se na další ročník. Za MAS Říčansko Pavlína Filková a Ludmila Třeštíková

Related Articles